Jelenlegi hely

Közhasznúsági jelentés

 

Statisztikai számjel:                                                             18676219499-529-13

Nyilvántartási szám:                                                           4.PK.60.171/1997/10

Adószám:                                                                             18676721-1-13

 

 

 

Kutyabarátok Százhalombattai Egyesülete

2440 Százhalombatta, Karácsony  tanya 2.

 

2011. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 

  1. SZÁMVITELI BESZÁLMOLÓ

A Kutyabarátok Százhalombattai Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.  A mérleg főösszege 1.591.-ezer Ft, a saját tőke 1.591,-ezer Ft.  A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely a mérlegből és közhasznúsági eredmény kimutatásból áll.

 

  1. KÖLTSÉG VETI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Az egyesület a tárgyévben költségvetési támogatást nem kapott.

           

  1. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 250 ezer Ft összeggel nőtt. A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel használja közhasznú céljainak elérése érdekében.

 

  1. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

 

  1. KAPOTT TÁMOGATÁSOK

 

Tárgyévben egyesületünk összesen  1.533.151,-Ft támogatást kapott magánszemélyektől állatok gondozása céljából.

A személyi jövedelemadó 1%-ból összesen 1.305.402,-Ft-ot utaltak egyesületünknek, melyet állategészségügyi ellátásra, valamint működési költségre fordítottunk.

 

  1. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE, ÖSSZEGE

 

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben költségtérítésben nem részesültek. Megállapítható, hogy a szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt.

 

  1. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

Az egyesület gazdátlan állatokról gondoskodik, élelmiszerrel stb. látja el őket.

Amennyiben szükséges gyógyszerrel segíti a megbetegedett, gazdátlan állatokat.

Együttműködik különböző állatmenhelyekkel.

A városban élőknek segítséget nyújt az állattartási ismeretek elsajátításához.

 

 

Százhalombatta, 2012. május 25.

 

 

                                                                                              Ozmitz Klára

                                                                                                   Elnök

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a kutyabarátok Százhalombattai Egyesületének Elnöksége 2012. május 25-i ülésén elfogadta.